Redesign Anne Marie Egemose

HEGNINGEN

Over en lang årrække har Anne Marie Egemose arbejdet med Hegning.
Baggrunden er oplevelser i Island i 1960rene, hvor der indenfor hegnene i urtehaverne var frodig plantevækst, mens områderne udenfor hegnet var nedgnavet af dyr og dermed næsten goldt.
Anne Marie Egemose’s liv har altid været knyttet til landbruget, hvilket har gjort det klart
for hende, hvor afhængig vi er af Madjorden, det øverste tynde lag muldjord, som er en
forudsætning for plantevækst og dermed for menneskeliv.
Installationen  HEGNING OM MADJORD . 2019 . er en del af udstillingen TRÅDE TIL NATUREN  og et fællesmenneskeligt opråb om at passe på Madjorden og klimaet.
Pilefletningsarbejdet er udført af Bent Vinkler.

 Museumsinspektør Malene Linell Ibsen, Johannes Larsen Museet Kerteminde

VÆRNE OG HEGNE OM MADJORDEN,
MULDLAGETS LIV

I muldlaget
frøet sås, spirer,
i vejret, solen og regnen
og med menneskers kendskab og omhug,
dyrkes haver, marker og skove
her
og alle steder i verden.
Planterne er vores og dyrenes føde.
Nu
Og for kommende generationer.Digt: Anne Marie Egemose