Tekstil og Poesi
af Randi Nygaard Lium

 


Fan I


Tekstil skaper poesi
En helt spesiell fornemmelse for landskapets koloritt, struktur og stofflighet danner en grunntone i arbeidene til tekstilkunstneren Anne Marie Egemose.  Landskapet omkring henne på den frodige øya Fyn i Danmark gir inspirasjon i det skapende arbeid, ved tegnebordet og ved den oppretstående billedveven.  Hun er en kunstner med veven som redskap og som utgangspunkt for en stadig trang til å eksperimentere og utprøve nye muligheter innenfor den ramme som dette medium gir.
l spenningsfeltet mellom det stramme, gjerne de geometriske billedkomposisjoner og de tekstile materialenes potensiale for stofflighet, struktur og kontrast, har Anne Marie Egemose utviklet sitt eget billedspråk.  Hennes arbeider vitner om et temperament der hun i de geometriske komposisjoner søker orden i billedflaten, ikke som en begrensing, men nettopp som et utgangspunkt til å fabulere i stoffets og kolorittens muligheter. l konsentrasjonen leder stier mot frihet og selvutfoldelse.

Anne Marie Egemoses vevninger kan plasseres innenfor en dansk vevtradisjon slik den har utviklet seg i det 20. århundre, fra klassiske vevere som Gerda Henning i 1920-og 30 'årene, Vibeke Klint i 1950-og 60 årene og yngre vevere som Kim Naver og Jette Nevers fra 1970-årene.

Anne Marie Egemoses tepper vitner om et slektskap til disse vevere ved at hun gjerne arbeider utfra en geometrisk komposisjon.  Likevel skiller hun seg ut, nettopp i sin særegne evne til å søke et uttrykk for naturopplevelser.  For henne er det viktig å skape et uttrykk årstiderne og naturens rytmer. 


Siden 1960-årene har materialdyrkelsen stått som et program for internasjonal tekstilkunst.  Denne kunstart har fremstått med "materiale som budskap"; det tekstile materiale har i seg selv en kunstnerisk verdi.  Nettopp med utgangspunkt i materialenes muligheter og evnen til å utnytte dem i en stadig søken mot et selvstendig tekstilt uttrykk, har det hos Anne Marie Egemose åpnet for en utvikling mot det å veve tepper som ofte er etterspurt når danske tekstilkunstnere skal delta ved utstillinger i utlandet og ved utsmykningsoppgaver hjemme i Danmark.
Med sitt utgangspunkt og ståsted i det sterke kollegiale kunsthåndverker-miljøet på Fyn, med utdannelsen fra Det Fynske Kunstakademi i Odense og med røtter i det vakre lanskapet på den øya der hun bor, har Anne Marie Egemose utviklet seg til å bli en av landets fremste tekstilkunstnere.  Hennes arbeidsglede, disiplin og evne til fordypelse har gjort henne i stand til å utnytte sin kreative energi og skapende evner på en måte som vekker oppsikt.
De siste årene har hun beveget seg mot nye uttrykk der utradisjonelle kombinasjoner av vifteformer, metall og bladgull utgjør viktig komponenter.  Om dette forteller hun selv: "I mine tekstiler som er vævet inden for de sidste år har jeg ofte anvendt den Iysgennemskinnelige flade.  Et andet væsentlig tema er: Det der sker og dog forsvinder øjeblikkeligt, som når havet møder landet i havstokken".

Med de nye materialer oppstår nye konstellasjoner og muligheter.  Hennes tekstilkunst fra de siste årene har vist retning mot nye uttrykksformer i den postmoderne tekstilkunsten.

Randi Nygaard Lium
Direktør ved Trondheim Kunstmuseum

    Udskriv!