Anne Marie Egemose


 

Om min baggrund og mit kunstneriske arbejde i tekstile materialer og grafik

Fra min tidligste barndom har jeg været optaget af jorden og det groende liv, lyset, havet, marker og haver, som altid har været omkring mig. Sammen med mørket og forfaldets klangbund, med stor sanselig glæde ved arbejdet med farver og strukturer, har dette skabt mine billeder.

Min uddannelse fra Det Fynske Kunstakademi (afgang i 1963 grafisk linje hos Kaj Kylborg) lærte mig evnen til fordybelse. Mødet med væveren Inge Bjørn, Askov Højskole, var starten på min interesse for tekstilkunst. Besøg i Jan og Benedikte Groths tegne- og gobelinværksted i den gamle skole i Bråde, Odsherred, var også afgørende for min fremtid.

Fire bøger blev igangsættende for udviklingen af mine tekstile arbejder: Bogen om Hannah Ryggen: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1963, Ludmila Kybalová: Koppische stoffe, Artia 1967, og Asger Jorn: Tegn og underlige gerninger, nogle tanker om middelalderlig kunst i norden, Borgens Forlag 1969. Desuden Sten Estvad Petersen: Den islamiske have, Borgens Forlag 1991.

Jeg startede eget værksted i 1979, og min første studierejse gik samme år til Gotland. Her hentede jeg stor inspiration i kirkernes udsmykninger, og på fortidsmuseet i Visby blev jeg inspireret af det kunstneriske udtryk i billedstenene. Andre rejser, som har haft betydning for mig, er opholdet på Island (1996), Irland (1997) og Japan, Kyoto samt Tokyo (1999) muliggjort af rejselegater fra Statens Kunstfond.

I foråret 2000 fik jeg skænket et rejselegat af Solarfonden af 1978, hvormed et længe ønsket ophold i Andalusien kunne virkeliggøres. Jeg besøgte de meditative haver i Alhambra og Generalife i Granada, hvor lyset, væksten og vandet optog mig meget.

På disse studierejser har jeg besøgt og oplevet museer, kirker og livet imellem mennesker, samt tegnet skitser, taget notater, fotos og skrevet dagbøger.
I værkstedet har vævene skiftevis været i gang med store udstillingsarbejder og udsmykninger, samtidig er der blevet udført tegninger, akvareller, grafik og minitekstiler.

 

Mange oplevelser og billeder har fulgt mig i min hverdag på værkstedet - indtryk som har præget arbejdernes karakter og udstråling. Forestillingen om overgange og mellemrum, om det som er og pludselig forsvinder, som når havets bølger møder landet i havstokken. Selve vævningen, opfattet som en åben og gennemskinnelig membran, som et billede på den levende jordoverflade; den sårbare membran, der grønnes af sommerens sol og regn og dækkes af vinterfrostens krystalnet. En evig rytme af gentagelse, opbygning og nedbrydning. Værkstedets puls, det daglige slid, skiftende mellem medgangens stunder og den ofte besværlige kamp for at nå det mest præcise kunstneriske udtryk.

Glæden ved jorden, det spirende liv, blomstringen og forfaldet er det jeg væver ind i mine billeder, bruger i grafikken og i udsmykninger for at fastholde den stadige vekslen mellem nuet og evigheden.

 

Udskriv!